Vejledning og rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hvidovre er en tværfaglig organisation, der tilbyder forskellige indsatser som for eksempel rådgivning, vejledning, supervision, faglig sparring samt konsultativ bistand. Indsatserne er rettet mod børn og unge, familier, dagtilbud samt skoler i Hvidovre Kommune.