Hvilke love og regler arbejder PPR under

PPR yder specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0 til 18 år.

Vi har en generel rådgivnings- og undersøgelsesforpligtelse. Forpligtelsen går ud på at vurdere barnets eller den unges behov for specialpædagogisk bistand i det dagtilbud eller i den skole, som barnet eller den unge går i.

Arbejdet tager udgangspunkt i: