Hvordan arbejder vi?

I PPR arbejder vi både med det enkelte barn og med grupper. Det foregår primært i konsultative forløb men kan efter behov også ske ved logopædiske eller psykologiske undersøgelser. Logopæden og psykologen ude på dit barns dagtilbud eller skole samarbejder altid med forældre og de fagpersoner, der er omkring dit barn. 

Konsultative forløb

Uanset om udfordringen handler om dit barn eller en gruppe af børn, vil vores første tilgang oftest være af konsultativ karakter. Det betyder, at vi arbejder med både forældre og de fagpersoner, der har en tæt kontakt til dit barn eller gruppen. Formålet med konsultative forløb er at støtte de voksne, der er omkring barnet, i at handle på nye måder, der giver barnet nye rammer og dermed forbedre barnets forudsætninger for at udvikle sig.

Logopædiske eller psykologiske undersøgelser

Hvis den konsultative indsats ikke har den ønskede virkning for dit barn, kan logopæden eller psykologen i samarbejde med dagtilbud eller skole og forældre beslutte, at der skal udarbejdes en logopædisk og/eller psykologisk vurdering (PPV).

PPV´en bidrager til at kvalificere den pædagogiske indsats, som dit barn har brug for. Formålet er fortsat at sikre dit barns udvikling og trivsel.

Visitation til specialpædagogiske tilbud

Hvis der er afprøvet forskellige tiltag og støttemuligheder for at hjælpe dit barn, og vi sammen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i det nuværende læringsmiljø, kan dagtilbuddets eller skolens leder i samarbejde med PPR foreslå et specialpædagogisk tilbud. For børn mellem 0 til 6 år kan det være i et af kommunens specialiserede tilbud og for skolebørn, kan det for eksempel være i en af kommunens gruppeordninger. Det er visitationsudvalget, der træffer afgørelse om dette.

Visitationsudvalget er sammensat af leder og medarbejdere fra henholdsvis PPR, Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier. Formand for visitationsudvalget er PPRs leder.
Du kan her læse mere om Børn og Familie eller Skole og Uddannelse.

Vi vurderer altid, hvor dit barn har de bedste muligheder for at udvikle sig ud fra dets personlighed, ressourcer og udfordringer. Det vil eksempelvis sige, at har eller får dit barn en diagnose er det ikke ensbetydende med, at dit barn skal gå i et specialpædagogisk tilbud.

Læs mere om PPRs logopæder og psykologer.