Hvad rådgiver vi om

Vi rådgiver og vejleder forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle omkring børn og unge med eksempelvis:

Angst

Det kan være hvis angst, bekymringer eller svære beslutninger fylder i barnets hverdag.

Flersprogsproblematik

Det kan være børn, der har flere sprog at forholde sig til, hvor det skaber en flersprogsproblematik eller andre sproglige vanskeligheder.

Følelsesmæssige udfordringer

Eksempelvis børn der er ængstelige, vrede eller kravafvisende, har svært ved at klare uforudsigelighed og krav eller som har oplevet en svær social begivenhed for eksempel forældres skilsmisse.

Indlæringsvanskeligheder

Der kan være tale om generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. For eksempel børn som lærer langsommere end andre eller har udfordringer med det vi kalder arbejdshukommelsen.

Lærings- og sprogmiljøet

For eksempel vejledning i hvordan miljøet omkring barnet kan stimulere sproget mere. 

Skoleparathed

Det kan være ved tvivl om, hvorvidt barnet har de faglige og sociale kompetencer, der skal til for at få en god skolestart.

Sociale udfordringer

For eksempel børn der har svært ved at håndtere konflikter eller lege i større grupper.

Tale, høre og/eller sproglige udfordringer

Det kan være børn der har samspils- eller kommunikationsvanskeligheder, er sprogligt forsinket, stammer eller har udtalevanskeligheder.

Udviklingsmæssige udfordringer

Det kan være børn der har vanskeligt ved at koncentrere sig, børn som har svært ved kontakt og kommunikation med andre.