Hvem er PPR Hvidovre?

PPR Hvidovre består af:

  • Logopæder
  • Psykologer
  • Konsulenter, administrativt personale samt ledelse

PPRs vigtigste opgave

Alle børn og unge fra 0-18 år, som har særlige behov, har mulighed for at få hjælp.

Vores vigtigste opgave er at bidrage til at børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Det gør vi ved at rådgive og vejlede i forhold til at skabe rettidige, udviklende og understøttende indsatser i alle læringsmiljøer for børn og unge i Hvidovre Kommune.

Alle dagtilbud og skoler i Hvidovre Kommune har fast tilknyttet logopæder og psykologer fra PPR. PPR samarbejder altid med relevante fagpersoner om dit barns trivsel og læring. Din kontakt til PPR går derfor primært gennem dem.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp.

Du finder her en oversigt over den logopæd og psykolog, der er tilknyttet dit barns skole / daginstitution.

PPR samarbejdet

PPR samarbejder med fagpersoner og pårørende til dit barn. Vi fokuserer på, hvordan forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle kan ændre deres tilgang til barnet, og på den måde støtte dit barns trivsel og læring i dets læringsmiljø.