Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Læs mere

Læs mere om

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

 

Specialpædagogisk bistand eller specialundervisning gives til børn, som efter en pædagogisk psykologisk vurdering skønnes at have brug for en særlig støtte. Denne støtte kan gives til udvikling af deres sprog, personlige færdigheder eller faglige skolefærdigheder.

iTide

Indsatsmodellen for børn og unge med særlige behov

Forslag til undervisningsdifferentiering

I følge folkeskoleloven § 18 skal skolen planlægge og tilrettelægge undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever. Her er lidt inspiration til forskellige former for undervisningsdifferentiering.

Lærer, forældre og barn skal vide hvilken zone barnet er i. Så kan man sætte mål for den nærmeste zone.

Hver gang:

Inden emnet sættes i gang er det altid en god ide at lade eleverne tale (i hele klassen eller i team) om, hvordan kan man arbejde med netop dette emne. De har med garanti et væld af ideer.

Ideerne skrives på plancher, så de kan ses i klassen.

Brug f.eks. CL strukturer til samtalerne.

Sammen med læreren / klassen sætter eleven sit mål.

F.eks.
• Jeg vil kunne læse hurtigere
• Jeg vil lære at lave et resume

Samtale om
• hvordan eleven når målet
• hvordan man kan se, om målet er nået

Eksempler på emner til undervisningsdifferentiering.


Eventyr

• anmeldes
• læses højt
o af læreren
o af eleven
 for en gruppe på 2-3 elever
 for klassen
 for yngre elever
 for læreren
 for …
• dramatiseres
o selv
o med hånddukker
• inspirere til at skrive et nyt eventyr
Roman

• Bogen læses
o Læreren læser
o Eleven læser selv
o Eleverne læser i grupper (evt. CL)
o Læse for forældrene
o Læse for mindre elever
o Bog og ”bånd”

• Derefter
o Læse andre relevante bøger
o Lave en planche
o Skuespil
o Figurer i forskelligt materiale (sæt tekst på)
o Sang og musik
o Statistik / historiske data

Man kan inddrage andre fag (f.eks. matematik)

Spilleværksted – På tværs af fagene
Spil forskellige spil

Derefter
• Lave opgaver til hinanden
• Lave et nyt spil (f.eks. terningspil)
o Lave regler
o Æstetik

Det faglige indhold:
• Chancer
• Statistik
• Regne
• Skrive

Desuden indeholder emnet også social træning

På tur med klassen
• Fælles turoplevelse hvor alle eleverne kan -
• iagttage
• samle ting
• fotografere
• tegne
osv. (eleverne har ideer)

Hjemme på skolen kan eleverne individuelt eller i grupper arbejde med
• Fotokollager
• Udstillinger
• Skriftlige beskrivelser
• Mundtlige oplæg
• Analysere indsamlet materiale
• Tælle indsamlet materiale
• Hente yderligere oplysninger på nettet


Der er tanken, at eleverne skal lave noget forskelligt – afhængig af deres mål og deres faglige / sociale udvikling.


Rim og remser:
Idekatalog:
o Læses
o Illustreres
o Tælle ord
o Stavelsesdele
o Afskrift (sammenhængende)
o Digtes om til analogier
o Prikke vokaler under
o Læres udenad
o Find andre rim
o Lav selv en rimbog
o Digt selv et rim
o Skriv en sang
o Erstat med andre ord (finde synonymer)
o Find abstrakte ord
o Lav en ordbog, der forklarer ordenes betydning
o Sorter ordene efter
o ordklasser
o stavelser
o alfabetisk
o Find andre ord, der rimer
o Find overbegreber


Møblere et værelse
Idekatalog: 
• Indret dit værelse
• Tegn (forholdstegning)
• Lav en 3D model.
• Køb møbler
• Mal det
• Brug kataloger fra møbelkæderne 

Organisering:
Eksempelvis ”Matematikværksted ”
o Eleverne vælger opgaver efter farver (sværhedsgrad)
o Eleverne vælger prikker, tern, streger.. (Efter emne)
o Eleverne vælger former (trekant, cirkel, firkant – efter læringsstil)