Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Barnets sprog

Stammen

Stammen – hvad er det, og hvordan kan jeg bedst hjælpe mit barn?

Når dit barn stammer
Denne folder henvender sig til forældre til børn, der stammer og personalet i daginstitutioner og dagpleje.
Gennem folderen håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når et barn begynder at stamme.

Lidt om stammen
En del børn i 2-5 års alderen har en periode, hvor de stammer. Man regner med, at det drejer sig om 4-5 % af alle børn. Nogle børn stammer ganske let, og talen glider forholdsvis ubesværet. Andre stammer mere og kan vise tegn på kamp og frustration. Ofte ser man, at barnet stammer i perioder og/eller at barnet stammer mere på visse tidspunkter end på andre.

De fleste børn holder op med at stamme efter en kortere eller længere periode. Men der er nogle, der bliver ved med at stamme. Hos små børn er det vanskeligt at forudsige, hvem der holder op, og hvem der fortsætter med at stamme.

Hvad skal jeg gøre?
Der er mange uløste gåder i forbindelse med stammen, men man ved, at omgivelsernes og barnets egne reaktioner har stor betydning for stammens udvikling. Det er derfor vigtigt, at man som forældre og personale i daginstitutionen reagerer hensigtsmæssigt på stammen. Den talepædagog, der er knyttet til barnets daginstitution, kan give råd og vejledning til, hvordan barnet kan hjælpes bedst muligt.

Talepædagogen kan kontaktes gennem PPR i Hvidovre tlf. 3639 2400 eller gennem barnets daginstitution.
Hvis barnets stammen gør en usikker eller bekymret, bør man søge hjælp hos en talepædagog. Den første samtale med talepædagogen finder som regel sted i barnets daginstitution. Her vil talepædagogen sammen med forældre og personale fra institutionen tale om, hvordan barnet kan hjælpes bedst muligt. Denne samtale kan følges op af flere samtaler samt en vurdering af barnets stammen.

Gruppetilbud for børn og forældre i Hvidovre Kommune
To gange om året kan børn, der stammer, og deres forældre deltage i et særligt gruppetilbud, som tilrettelægges af talepædagoger fra Hvidovre Kommune. Her vil børnene få mulighed for at møde andre børn, der stammer, og de vil gennem leg, spil o.l. få mulighed for at tale om stammen og få sat ord på, hvad der sker, når de stammer. Forældrene får mulighed for at tale med andre forældre til børn, der stammer, og få information om stammen og forslag til, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn. Formålet med tilbuddet er at forebygge en uhensigtsmæssig udvikling af stammen, og at medvirke til, at børnene bevarer deres lyst til at tale.
Gruppen mødes typisk fire eftermiddage i ca. 1½ time. Talepædagogen i barnets dagtilbud kan give nærmere oplysninger om tid og sted.

Flere oplysninger om stammen
På biblioteket kan man låne et lille hæfte: Når det lille barn stammer af Per Fabæch Knudsen og Hermann Christmann. Hæftet kan også købes hos Specialpædagogisk Forlag eller hos Dansk Videnscenter for Stammen, for ca. 35 kroner.

Dansk Videnscenter for Stammen: www.davs.dk
Foreningen af Stammere i Danmark: www.fsd.dk
Stammeportal: www.stammen.dk